Sain Records

Nath Trevett - Cariad Neu Ddicter

Nath Trevett - Cariad Neu Ddicter

Mae Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol, caneuon mewn ieithoedd eraill ac weithiau darnau offerynnol.
Ganwyd Nath ym Mryste ym 1986 ac fe’i magwyd yn Llantrisant ers pan oedd yn bedair blwydd oed. Dechreuodd ddysgu’r gitâr pan yn saith oed, a thyfodd ei ddiddordeb mewn cerdd gwerin pan oedd yn ei arddegau. Astudiodd Nath yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, lle ddysgodd hefyd i ganu’r liwt wrth ochr ei brif astudiaeth – y gitâr glasurol – a chyn iddo raddio fe gyflwynodd ffolio o’i drefniadau gwerin ei hun o ganeuon amrywiol o Gymru, Yr Alban ac Iwerddon yn lle Traethawd Hir.
Mae ei ddylanwadau pennaf yn cynnwys artistiaid megis Martin Simpson, Mark Knopfler, Richard Thompson, Dick Gaughan, Davy Graham a Bert Jansch, ac ers cyn iddo orffen yn y coleg, mae Nath wedi trefnu cerdd gwerin o wahanol arddulliau ond wedi ffocysu’n bennaf ar weithiau Gymreig ynghyd â rhai Gwyddelig ac Almaeneg.
Mae o wedi perfformio mewn nifer o lefydd amrywiol, o nosau meic agored, clybiau a digwyddiadau gwerin, at gyngherddau i elusennau a chynulliadau Crynwrol. Mae Nath hefyd wedi perfformio yn Sweden ac yn ddiweddarach yng ngŵyl Ysgubwyr Rochester a Gŵyl Gwerin Leigh.
Mae o hefyd wedi chwarae gyda’r band ‘Gwas y Neidr’ yn stiwdio Acapela, lle lansiwyd eu cryno ddisg “Ymlaen”, yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mhebyll Cytûn, ble buont yn perfformio trefniannau o emynau, pabell Maes G a nifer o Wyliau Gwerin – Gŵyl Gwerin Abergwaun, Gwerin ar y Lawnt yng Nghas-gwent a Chwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl.
Mae Nath yn siarad yn agored iawn am ei gyflwr Asperger a bydd canran o’r elw o werthiant y CD yn mynd i’r Asperger Syndrome Foundation (Rhif Elusen Gofrestredig: 1090785) www.aspergerfoundation.org.uk

Rhestr y Traciau

 1. Preludium
 2. Stori
 3. Bugeilio'r Gwenith Gwyn
 4. Y March Glas
 5. Marwnad yr Ehedydd
 6. Cân Felan Pryder
 7. Myfanwy
 8. Nyth y Gwcw
 9. Aberystwyth
 10. Mo Ghile Mear
 11. Y Cardotyn
 • Rhifnod : Tryfan CD492
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords