Sain Records

Sioned Terry - Think of Me / Cofia Fi

Sioned Terry - Think of Me / Cofia Fi

Wedi cyfnod ym myd addysg yn dysgu cerddoriaeth, mae Sioned Terry bellach yn dilyn ail yrfa ac wedi mynd i fyd y canu a pherfformio. Wedi profi llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac ar lwyfan Eisteddfod Llangollen yn y gorffennol, mae Sioned wedi adeiladu ar ei phrofiadau o berfformio a diddanu amryw o gynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad.
Bu’n canu fel unawdydd gydag amryw o gorau meibion, mewn cyngherddau a datganiadau, seremoniau gwobrwyo, digwyddiadau chwaraeon, sawl gwyl gerdd a darllediadau ar y teledu, ac yn awr mae Sioned yn falch iawn o allu dweud ei bod wedi cyhoeddi ei EP gyntaf ar label Sain.
Dywed Sioned,
‘….Mae’n dipyn o wefr, ac yn ychydig o ddychryn yr un pryd, o wybod fod fy EP allan i bawb ei chlywed! Ond roedd y profiad o recordio gyda Sain yn un arbennig i mi, yn enwedig am fy mod wedi cael gweithio gydag Annette Bryn Parri, yn ogystal â chael y fraint o recordio deuawd gyda’r tenor bendigedig, Rhys Meirion……’
Ers iddi gychwyn recordio yr EP mae Sioned wedi cael cyfnod prysur iawn, yn rhannu llwyfannau gydag artistiaid megis y grwp clasurol Amore, y tenoriaid Elgan Llŷr a Wynne Evans, Cȏr Glanaethwy, ac yn fwy diweddar cafodd gyfle i ddiddanu cynulleidfaoedd fel gwestai arbennig y Tenors of Rock.
Mae Sioned yn edrych ymlaen yn fawr i’r digwyddiadau a’r perfformiadau sydd i ddod yn 2014 ac mae’n ddiolchgar am bob cyfle ac am bob cefnogaeth gan ei ffrindiau, ei theulu a’r cyhoedd.

Rhestr y Traciau

 1. Think of Me
 2. Cofia Fi
 3. On the Street Where You Live
 4. Tir Na N-og
 5. Tonight - gyda/with Rhys Meirion
 6. Tawel Nos

Lawrlwytho Yn Unig
£4.74

 • Rhifnod : Tryfan LL497
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Fformat: Download Only
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords